Новини

Промени в Приложение №1 към "Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки"

07/08/2012

Уважаеми клиенти, с настоящото обявление Ви уведомяваме, че считано от 06.08.2012 г. с решение на Управителния съвет на ЦКБ АД от 02.08.2012г. са приети промени в Приложение № 1

Предстоящи промени в Приложение №1 към "Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки"

07/08/2012

Уважаеми клиенти, с настоящото обявление Ви уведомяваме, че с решение на Управителния съвет на ЦКБ АД от 02.08.2012г. са приети промени в Приложение № 1

Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър

01/02/2012

Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър

Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър

01/03/2011

Промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър

Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър

04/12/2010

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на ЦКБ АД – клон Кипър, които ще влязат в сила считано от 02.02.2011 год., т.е. след изтичане на 2 месеца от датата на настоящото обявлениеПредоставяме на Ваше внимание направените промени


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam