Новини

Предстоящи промени в Приложение №1 към "Тарифа за лихвите на ЦКБ АД, клон Кипър по разплащателни, депозитни и други сметки"

29/06/2015

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД уведомява своите клиенти, че с решение от 25 юни 2015г. на Управителния съвет на ЦКБ АД са одобрени промени в Приложение № 1 „Тарифа за лихвите на ЦКБ АД, клон Кипър по разплащателни, депозитни и други сметки, към Тарифата за лихвите таксите и комисионните, прилагани от ЦКБ АД в Република Кипър.

Промени в Приложение №1 към "Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки"

07/08/2012

Уважаеми клиенти, с настоящото обявление Ви уведомяваме, че считано от 06.08.2012 г. с решение на Управителния съвет на ЦКБ АД от 02.08.2012г. са приети промени в Приложение № 1

Предстоящи промени в Приложение №1 към "Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки"

07/08/2012

Уважаеми клиенти, с настоящото обявление Ви уведомяваме, че с решение на Управителния съвет на ЦКБ АД от 02.08.2012г. са приети промени в Приложение № 1

Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър

01/02/2012

Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър

Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър

01/03/2011

Промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam