Новини

Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър

04/12/2010

Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на ЦКБ АД – клон Кипър, които ще влязат в сила считано от 02.02.2011 год., т.е. след изтичане на 2 месеца от датата на настоящото обявлениеПредоставяме на Ваше внимание направените промени


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam