Предстоящи промени в Приложение №1 към "Тарифа за лихвите на ЦКБ АД, клон Кипър по разплащателни, депозитни и други сметки"

21/10/2016

 

Промените влизат в сила, считано от 24 октомври 2016 г. и ще се прилагат с ефективна дата 27.12.2016.

 

Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиента има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без да претарпи каквито и да било загуби, разноски или щети.

С настоящото съобщение представяме на вашето внимание Приложение № 1 към "Тарифата на ЦКБ АД, клон Кипър за разплащателни, депозитни и други сметки "валидни от 24 октомври 2016 г., което може да видите тук.

 

 

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam