Предстоящи промени в Приложение №1 към "Тарифа за лихвите на ЦКБ АД, клон Кипър по разплащателни, депозитни и други сметки"

20/11/2017

 

Промените влизат в сила, считано от 20 ноември 2017 г. и ще се прилагат с ефективна дата 20.02.2018.

 

Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиента има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без да претърпи каквито и да било загуби, разноски или щети.

 

С настоящото съобщение представяме на вашето внимание Приложение № 1 към "Тарифата на ЦКБ АД, клон Кипър за разплащателни, депозитни и други сметки "валидни от 20 ноември 2017 г., което може да видите тук.

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam