Междубанкови валутни преводи

 • ЦКБ предлага бързо, сигурно и качествено извършване на парични трансфери в чуждестранна валута посредством S.W.I.F.T. Нареждане и получаване на междубанкови преводи във валута за страната и чужбина е възможно от всеки един офис на банката.
 • Добре развитата кореспондентска мрежа от първокласни чуждестранни банки, както и квалифицираният персонал на ЦКБ гарантират бързото, точно и максимално коректно трансфериране на средства до клиенти на други банки до всяка точка по света.
 • ЦКБ извършва преводи в над 50 валути чрез кореспондентските си сметки в 24 банки в Европа и Северна Америка.
 • Наред с рутинните преводи с 2-дневен вальор (spot), ЦКБ предлага на клиентите си възможности за бързи и експресни преводи - съответно с 1-дневен вальор (tom) и вальор - същия ден.
 • Междубанковите преводи чрез S.W.I.F.T. са една от най-надеждните и бързи форми на международни разплащания - както към Вашите търговски партньори, така и към Вашите приятели и близки. ЦКБ извършва и касови валутни преводи - без клиентът да има разплащателна сметка в банката.

Нареждане на валутен превод

За извършване на превод са необходими следните данни за получателя:

 • Име и адрес на банката;
 • SWIFT/BIC код на банката;
 • IBAN или номер на сметка;
 • Име и адрес на получателя.

Според стандартите на SWIFT са дефинирани три възможности за разпределяне на банковите комисионни при преводи във валута, наредени от сметка в ЦКБ АД:

 • OUR - всички банкови комисионни са за сметка на наредителя. Това включва комисионните на банката на наредителя, на банката - посредник /кореспондент/ и на банката на бенефициента.
 • SHA - комисионните на банката на наредителя са за сметка на наредителя. Комисионните на банката - посредник /кореспондент/ и тези на банката на бенефициента са за сметка на бенефициента.
 • BEN - всички банкови комисионни са за сметка на бенефициента. В този случай банката на наредителя приспада своите комисиони от сумата на превода.
 • Таксите и комисионните, които ЦКБ АД удържа при извършване на превод във валута са съгласно Тарифата (308,9 KB) на Банката.

Получаване на превод в чуждестранна валута

За получаване на сума в чуждестранна валута е необходимо да предоставите на изпращача следните данни:

 • Central Cooperative Bank of Bulgaria, Cyprus;
 • SWIFT CODE: CECBCY2N;
 • Вашият IBAN номер;
 • Вашите имена и адрес.

Таксите и комисионните, които ЦКБ АД удържа за получаване на превод във валута са съгласно Тарифата (308,9 KB) на Банката.


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam