Кредит Бъдеще

Имате нужда от средства, за да осъществите плановете си точно сега!
Създадохме за Вас КРЕДИТ БЪДЕЩЕ.

Вие можете да получите кредит Бъдеще, ако:

 • Работите на безсрочен трудов договор;
 • Имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота;
 • Чистият Ви месечен доход не е по-малък от сумата на месечната вноска по кредита плюс 400 евро.

Параметри на кредита

 • Сума – до 10 000 евро или равностойността им в щатски долари
 • Срок на изплащане - до 5 години

Лихвени условия

 • Годишният лихвен процент е в размер на 14%

Преференции

 • Преференциален лихвен процент в размер на 13%
 • Преференции за лихвения процент и таксите ползвате, ако превеждате доходите си в ЦКБ.
 • Допълнителна отстъпка в лихвения процент за добри клиенти, които имат поне една година кредитна история в банката.

Обезпечение

 • за кредит от 200 до 5 000 евро – един поръчител;
 • над 5 000 евро – двама поръчители.

Можете сами да сметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия
КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР за Кредит Бъдеще

Какви документи очакваме да представите

Ако Вие кандидатствате за кредит:

 • Копие от трудов договор;
 • Служебна бележка, последен фиш или друг документ за доказване на доход;
 • Документ за платени осигуровки;
 • Копие на лична карта.

За Вашият поръчител:

 • Документ за доход;
 • Документ за платени осигуровки;
 • Копие на лична карта.

При посещението си в клона на банката ще Ви бъдат предоставети за попълване останалите формуляри. Ние ще отговорим на Вашето искане в рамките на два работни дни след предоставяне на всички необходими документи.

Какво ще Ви струва кредитът?

 • Такса за разглеждане – 25 евро;
 • Еднократна такса за управление на кредита
  - за кредити до 3 години – 25 евро;
  - за кредити над 3 години – 35 евро.

Таксите се събират при отпускане на кредита.

Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на телефон 00357 22447757, да ни пишете на адрес: ccb_cyprus@ccbank.bg, както и в офиса на Централна Кооперативна Банка в Кипър.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam