Овърдрафт

С международните дебитни карти Visa Electron от ЦКБ можете да ползвате овърдрафт Стандарт по картовата си разплащателна сметка.

Вие можете да получите овърдрафт ако:

 • Имате сключен безсрочен трудов договор;
 • Имате не по-малко от три месеца, без прекъсване, трудов стаж при Вашия работодател;
 • Имате преведена от работодателя една нетна месечна заплата по картовата Ви разплащателна сметка в Централна Кооператвна Банка

Параметри на овърдрафта

 • Максимален срок – 1 година
 • Лихва – 13 %
 • Размер – максимум до 4 нетни заплати, но не повече от 5000 евро
 • Подновяване – има възможност за автоматично подновяване при изтичане на първоначалния срок на овърдрафта

Необходими документи, които трябва да се представят

 • Копие от трудов договор;
 • Служебна бележка, последен фиш или друг документ за доказване на дохода;
 • Документ за платени осигуровки;
 • Копие на лична карта.

Какво трябва да направите, за да получите овърдрафт

 • Посетете клона на ЦКБ в Кипър, за да попълните необходимите формуляри и да представите изискваните документи.
 • До един работен ден след предоставяне на всички необходими документи, Банката ще отговори на искането Ви.
 • Получавате овърдрафта на следващия работен ден след подписване на Договор за кредитната сделка с Банката.
Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на телефон 00357 22447757, да ни пишете на адрес: ccb_cyprus@ccbank.bg, както и в офиса на Централна Кооперативна Банка в Кипър.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam