Сметки

ЦКБ АД открива разплащателни сметки в левa във всички офиси на Банката, само срещу представянето на искане за откриване на сметка и документ за самоличност, който е:

 • лична карта - за български граждани;
 • международен паспорт - за чуждестранни граждани;
 • карта, издадена от органите на МВР - за лицата с разрешено временно или постоянно пребиваване в България.

Откриването, поддържането и закриването на всички сметки е безплатно.
От една единствена разплащателна сметкa можете във всеки офис на Банката да извършвате следните операции:

 • да внасяте и теглите пари;
 • да извършвате вътрешнобанкови трансфери и разплащания;
 • да извършвате междубанкови трансфери и разплащания в лева и валута.

Допълнителни услуги свързани с Вашата сметка

 • Ползването на системата Интернет банкиране е лесен и удобен начин да управлявате и да се разпореждате със средствата по Вашите сметки от компютъра във Вашия офис или дом.
 • Имате възможността да контролирате състоянието на сметката си чрез SMS известия до мобилния Ви телефон, ако сте абонат на М-Тел или ГлоБул. Не посещавате банката и не се обаждате по телефона, за да сте информирани навреме за салдото и движенията по Вашата сметка.

Удобствата на Вашата сметка в ЦКБ

Възползвайте се от атрактивните условия и допълнителни възможности на Вашата сметка в ЦКБ:

 • Вашата сметка в ЦКБ е многофункционална, защото чрез нея Вие ползвате множество банкови услуги:
  - Дебитна карта Maestro или Visa Electron;
  - можете да получавате Вашата работна заплата по тази сметка;
  - можете да се разплащате в страната и чужбина;
  - можете да теглите и внасяте пари в брой;
  - спестявате при изключително изгоден лихвен процент без да сте ограничени от спазването на срокове;
  - получавате лихва всеки месец и не плащате такси за поддръжка;
  - можете да ползвате кредит - овърдрафт и потребителски кредит от Централна кооперативна банка.
 • Можете да се възползвате от нашите атрактивни предложения за депозити по Вашите сметки

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam