CCB Online

CCB Online - Интернет банкирането от Централна Кооперативна Банка.

С него Вие бързо и лесно може да оперирате със своите парични средства в реално време, без да посещавате офиса на Банката – нуждаете се само от компютър и връзка с Интернет, където и да се намирате, без да се налага да бъде инсталиран допълнителен софтуеър.

Със CCB Online Вие можете да:

 • откривате разплащателни сметки в лева и чуждестранна валута;
 • откривате депозитни сметки в лева и чуждестранна валута;
 • извършвате левови и валутни плащания в страната и чужбина;
 • извършвате спешни междубанкови левови плащания чрез системата РИНГС;
 • инициирате искане за незабавно инкасо;
 • извършвате покупко-продажба на валута;
 • получавате справки и извлечения за всички сметки, открити в ЦКБ АД;
 • разполагате с информация за валутните курсове.

Кой може да ползва CCB Online

 • Физически и юридически лица, притежаващи Квалифициран електронен подпис.
 • При подаване на заявка за регистрация не е необходимо да имате открита сметка в Банката.

Гаранция за сигурност

Сигурността на Вашите транзакции през Интернет е напълно гарантирана.

 • ЦКБ използва 128-битови криптирани сесии при комуникацията между Вашия браузър и сървъра на системата Интернет банкиране – CCB Online, които са с най-високо ниво на сигурност.
 • Идентификацията на потребителите в системата става с потребителско име, парола и цифров подпис.
 • CCB Online позволява регистрацията на всички квалифицирани електронни подписи, издавани в България.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam