Договори и формуляри

За да отворите и разпечатате документите, ще Ви е необходим Adobe Acrobat Reader. Ако нямате, можете да го изтеглите от тук.

Общите условия за извършване на банкови операции чрез сайта на ЦКБ АД www.ccbank.bg/online в Интернет (106,0 KB)
Искане за регистрация за извършване на банкови операции чрез Интернет за физически лица (61,6 KB)
Искане за регистрация за извършване на банкови операции чрез Интернет за юридически лица и други клиенти (63,7 KB)
Общи условия по Договор за откриване на срочен депозит в български лева и чуждестранна валута (79,2 KB)
Общи условия по Договор за откриване на разплащателна сметка в български лева и чуждестранна валута (119,8 KB)
Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП при извършване на банкови операции над 30 000 лв (50,5 KB)
Декларация за платени осигуровки по чл. 7, ал. 8 от Кодекса са социално осигуряване (75,5 KB)
Статистическа форма по чл. 7, ал.1, т.1 от Валутния закон за плащане между местно и чуждестранно лице в размер над 25 000 лв (338,5 KB)


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam