Регистрация

Описание на CCB Online

Преди да преминете към регистрация, запознайте се с услугата и с всички удобства, които предлага тя.
Виж още за услугата

Ръководство за CCB Online

Ръководството включва пълна информация относно как и откъде трябва да се регистрирате, как да инсталирате и съхраните Вашия цифров сертификат, както и пълно описание на менюто и обектите в системата.

Договори и формуляри

Всички договори и формуляри, които са Ви необходими да извършвате банкови операции в Интернет, можете да изтеглите тук.

Подаване на заявка за регистрация

  • Попълнете в заявката за регистрация необходимите данни.
  • Генерирайте и инсталирайте сертификат, ако не ползвате Универсален Електронен Подпис (УЕП).
  • Посетете еднократно най-близкия офис на Банката.
  • За да бъде потвърдена Вашата заявка за регистрация от служител на ЦКБ, е необходимо да представите лична карта, ако сте физическо лице, или ако сте юридическо лице - комплекта документи в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за безналичните плащания и националната платежна система, както и да подпишете Искане - декларация по образец, което можете да прочетете и разпечатате от Договори и формуляри.

Генериране и инсталиране на сертификат

Ако не разполагате с УЕП, от тук можете да генерирате и изтеглите Вашия цифров сертификат за работа в системата. Преди това трябва да сте попълнили регистрационата форма.
Изтегли сертификат

Важно: След инсталиране на сертификат за CCB Online, издаден от Банката, същият е препоръчително да бъде записан на външен носител и защитен с парола!

Технически изисквания

За да можете да извършвате банкови операции в Интернет по Вашите сметки в ЦКБ, са Ви необходими:

  • компютър с инсталирана кирилизирана операциона система Windows 98/Me/2000 SP4/Xp SP2/2003/Vista;
  • браузер Internet Explorer 5.5 или по-висока версия, Netscape 4.0 с инсталиран SSL или Mozilla (Firefox);
  • Забележка: Операционна система Windows Vista не позволява генериране на сертификат през браузер Internet Explorer 7.0, алтернатива е използването на Mozilla (Firefox).
  • Интернет достъп с минимален капацитет на линията поне 56 kbps.
  • Ако ползвате Internet Explorer е нужно да имате инсталиран High Encryption Pack.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam