Ипотечен кредит

Искате да купите ново жилище за семейството си или да направите дълго отлаган ремонт? А може би сте решили да построите мечтания дом? Или просто Ви трябват средства за покриване на текущи нужди?

Параметри на кредита

 • Размер до 200 000 лева (или равностойността им в евро)
 • Срок на погасяване - до 10 години

Предназначение на кредита

 • Закупуване на недвижим имот
 • Строителство, дострояване, надстрояване, пристрояване и преустройство на нови и съществуващи недвижими имоти
 • Довършителни строителни работи на нови недвижими имоти, ремонт и реконструкция на съществуващи имоти

Условия на кредита

 • Обезпечение - недвижим имот - трябва да покрива минимум 150% размера на кредита
 • Самоучастие - не по-малко от 20% от стойността

Удобства на кредита

 • Вие избирате ден от месеца, в който да погасявате месечната си вноска

Лихвени условия

 • Годишният лихвен процент е в размер минимум 12.0% за кредити в лева, и 11.0% за кредити в евро.

Можете сами да пресметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР за Ипотечен кредит.

Какво ще Ви струва кредитът? Такси и комисионни

 • Такса за подаване на искане за ипотечен кредит – 20 лева;
 • Такса управление:
  - 1,2% - еднократно при отпускане за първата година;
  - 0,4% - върху остатъка от кредита за всяка следваща година.
 • Такса за оценка на имота – съгласно Тарифата на банката;
 • Такса за предсрочно погасяване:
  - 3% при погасяване със собствени средства;
  - 4% при погасяване чрез рефинансиране от друга банка.

Кога и как получавате отговор на Вашето искане за ипотечен кредит

 • Предварителен отговор на искането за кредит ще получите в рамките на 2 работни дни;
 • Окончателен отговор ще получите до 5 работни дни след представяне на всички необходими документи.

Бонуси, които получавате заедно с ипотечния кредит от ЦКБ

 • Възможност по Ваше желание за издаване на международна кредитна карта MasterCard или Visa или местна кредитна карта Mаркет с кредитен лимит до 5% от размера на отпуснатия кредит.
Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на зелен телефон 0800 11 400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/ 9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam