За сигурността на картата ми и парите по нея

ПИН код

Въвеждането на Вашия персонален идентификационен номер /ПИН код/ от клавиатурата на банкомат или ПОС терминал има действие на правно валиден електронен подпис.
Затова е особено важно да да пазите в тайна своя ПИН-код и да вземете всички необходими мерки срещу узнаването му от други лица. Задължително е да не записвате ПИН кода по начин, който дава възможност за узнаванета му от друго лице, включително върху банковата карта или върху каквато и да е вещ, която носите с картата.

Открадната или изгубена банкова карта

Ако Вашата карта бъде открадната или изгубена, моля позвънете незабавно на един от следните телефони:

00357 22447757- В работно време в ЦКБ, клон Кипър

00359 2 9266 523
00359 2 9266 527
00359 889 934 694

- В извънработно време в картов отдел в ЦКБ България

За да сте сигурни за Вашите пари и за да разполагате с тях денонощно, моля спазвайте следните инструкции:

Сигурност на картата и ПИН кода:

 • никога не записвайте ПИН кода върху картата или в близост до нея
 • унищожете плика с ПИН кода веднага след като го запаметите
 • ако при получаването на ПИН плика забележите, че не е запечатан, веднага се обадете в банката
 • никога не го съобщавайте на никого, включително и на служител на банката
 • може да смените своя ПИН код на всеки банкомат в България. Не е желателно да използвате поредни цифри, рождени дати или телефонни номера
 • не преотстъпвайте, не предавайте и не правете достъпна картата на трети лица, включително и на членове на семейството Ви.
 • при получаване на картата от банката, веднага се подпишете на гърба й, на мястото, определено за Вашия подпис
 • предпазвайте картата си от механични повреди като: огъване, пречупване, надраскване и навлажняване
 • не съхранявайте картата в близост до електрически уреди и електронни устройства, излъчващи електромагнитни вълни: битови електроуреди, комуникационна и офис техника, охранителна техника

Теглене на пари от банкомат:

 • пригответе картата си предварително, огледайте се или изчакайте клиента пред Вас, оставяйки разумна дистанция
 • ако сте извън страната, предварително проверете, че на банкомата има логото на картовата организация, което е поставено и на Вашата карта /Visa или Visa Electron/
 • застанете така, че околните да не могат да забележат бутоните, които натискате /особено при въвеждане на ПИН кода/
 • не бройте парите пред банкомата, а на друго сигурно място
 • при проблем с транзакцията, никога не се доверявайте на стоящо наблизо лице, което Ви предлага своята помощ
 • ако Ви се стори, че има нещо нередно, нулирайте /откажете/ операцията и използвайте друг банкомат
 • винаги вземайте Вашата разписка и ако нещо Ви притеснява относно остатъчното салдо, можете да се обърнете към банката
 • имайте предвид, че на разписката е записана информация за Вашата карта, затова я унищожете преди да я изхвърлите

Плащания с кредитна карта чрез ПОС терминал или импринтер

Можете да изтеглите пари в брой от гише на някоя банка или да платите сметка в търговски обект

 • уверете се, че даденият търговец е оторизиран да приема плащания с карти от видаVisa
 • никога не изпускайте от очи Вашата карта, докато не приключи операцията. Ако е възможно, прекарайте сами картата през четящото устройство на ПОС терминала
 • при плащане с кредитна карта на устройство - импринтер се уверете, че от картата Ви е взет само един отпечатък. В случай, че по някаква причина е направено второ копие, уверете се, че то е унищожено.
 • не позволявайте на търговеца дълго да задържа Вашата карта

Плащания по Интернет

 • по никакъв повод не бива да въвеждате ПИН кода си в Интернет или да го посочвате в e-mail. ПИН кодът се използва само за банкомати и ПОС устройства

Инциденти

 • проверявайте често за наличието на Вашата карта и при липсата й се обадете в банката
 • при промяна на адреса за кореспонденция, незабавно уведомете банката. В противен случай Вашите извлечения могат да попаднат в чужди ръце, както и да бъдат отхвърлени транзакции, извършени по телефон, поща или Интернет и изискващи доставка на стоки на Вашия адрес
 • в случай, че картата Ви бъде загубена или открадната, незабавно се обадете в банката
 • в случай, че картата Ви бъде задържана от банкомат, незабавно се обадете в банката. Можете да получите своята карта директно от клона, обслужващ банкомата /ако банкоматът е разположен на входа на банков клон/, но въпреки това е необходимо да информирате ЦКБ АД за инцидента.
 • ако забележите механичен дефект по Вашата карта - огъване, счупване, разлепване, надраскване - обадете се в банката, за да Ви бъде издадена нова карта
 • при изтичане срока на валидност на картата е необходимо да върнете старата карта, която е собственост на банката и да получите подновената карта.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam