Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър

04/12/2010

 

Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 02.12.2010 год. Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър. Промените са във връзка с въвеждане на “Годишна такса за ползване на услугата Синхрон (Issuer Online)”. Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на ЦКБ АД – клон Кипър, които ще влязат в сила считано от 02.02.2011 год., т.е. след изтичане на 2 месеца от датата на настоящото обявление


Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam