Предстоящи промени в Приложение №1 към "Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки"

07/08/2012

 

Уважаеми клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че с решение на Управителния съвет на ЦКБ АД от 02.08.2012г. са приети промени в Приложение № 1 – „Тарифа за лихвите на Централна кооперативна банка АД, клон Кипър по разплащателни, депозитни и други сметки”, които ще влязат в сила, считано от 08 октомври 2012 г. и се отнасят до всички новооткрити и съществуващи разплащателни сметки и разплащателни сметки на физически лица с издадени персонални дебитни карти към тях.


Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam