Промени в Приложение №1 към "Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки"

07/08/2012

 

Уважаеми клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че считано от 06.08.2012 г. с решение на Управителния съвет на ЦКБ АД от 02.08.2012г. са приети промени в Приложение № 1 – „Тарифа за лихвите на Централна кооперативна банка АД, клон Кипър по разплащателни, депозитни и други сметки”. Приетите промени се отнасят за всички новооткрити депозитни сметки, ЦКБ привилегировани депозити и условни детски влогове. За съществуващите депозитни сметки, ЦКБ привилегировани депозити и условни детски влогове промените ще влязат в сила от датата на падежа им. За съществуващите и новооткритите безсрочни депозити и детски спестовни влогове промените влизат в сила от 06 август 2012 г.

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam