Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър

01/02/2012

 

Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че от 01.04.2012 г. ще има промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна кооперативна банка АД – клон Кипър, т.е. след изтичане на 2 месеца от датата на настоящото обявление. Промените ще се изразят главно в намаляване на лихвения процент по срочните депозити и разплащателните сметки.

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam