Предстоящи промени в Приложение №1 към "Тарифа за лихвите на ЦКБ АД, клон Кипър по разплащателни, депозитни и други сметки"

17/02/2016

 

Предстоящи промени в Приложение №1 към "Тарифа за лихвите на ЦКБ АД, клон Кипър по разплащателни, депозитни и други сметки"

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД уведомява своите клиенти, че с решение от 11 февруари 2016 г. на Управителния съвет на ЦКБ АД са одобрени промени в Приложение № 1 „Тарифа за лихвите на ЦКБ АД, клон Кипър по разплащателни, депозитни и други сметки, към Тарифата за лихвите таксите и комисионните, прилагани от ЦКБ АД в Република Кипър.

Промените влизат в сила, считано от 17 февруари 2016 г. - за всички новооткрити депозитни сметки, ЦКБ привилегировани депозити и условни детски влогове. За съществуващите депозитни сметки, ЦКБ привилегировани депозити и условни детски влогове влизат в сила от датата на падежа им. За съществуващите и новооткритите безсрочни депозити настоящата Тарифа влиза в сила от 01 октомври 2015 г.

Промените влизат в сила, считано от 17 април 2016 г. - за всички разплащателни сметки и разплащателни сметки на физически лица с издадени персонални дебитни карти към тях. Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиента има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

 

С настоящото съобщение представяме на вашето внимание Приложение № 1 към "Тарифата на ЦКБ АД, клон Кипър за разплащателни, депозитни и други сметки "валидни от 17 февруари 2016 г., което може да видите тук.

.

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam